Bestuur 2004 – 2005

Mark – Voorzitter

Als aanstichter van veel activiteiten en met de lappen tekst die regelmatig op de XOUN-mail verschijnen, is Mark de aangewezen voorzitter. In deze functie mag hij blaten wat hij wil, vergaderingen verzorgen en de voortgang van XOUN in goede banen leiden.

Jelmer – Secretaris

Als secretaris van XOUN zal Jelmer’s gehoorapparaat goed afgesteld moeten worden, zodat hij niks mist tijdens het notuleren bij vergaderingen. Maar de levenservaring die hij te meer in de gelederen heeft, zal van groteske waarde zijn voor het wel en wee van zijn functioneren. Eveneens is hij de grondlegger en onderhouder van de website.

Koen – Penningmeester

Daar Koen ondanks de grote kwantiteit bier vaak gedisciplineerd in zijn nuchtere klompen staat, is hij de aangewezen persoon om de euro’s te beheren en te controleren. Als penningmeester is hij een veilige sluitpost in het veld der financiën voor XOUN.

Remco – Commissaris extern

Gezien het vele activisme, waarmee hij veel contact heeft met mens en smurf, zal hij als commisaris extern de contacten voor XOUN weten te formeren. Contact met de toekomstige stamkroeg, alsmede plezante coöperatie met andere disputen, zullen via Remco verlopen.

Margriet – Activiteiten commissaris

Gezien het feit dat Margriet het spring-in-het-veld binnen XOUN is, haar frivole karakter een ieder tot welgesteldheid weet te brengen, is zij de onbetwiste aangewezen persoon die als activiteiten commissaris XOUN’s ondernemingen in goede banen zal leiden.

Karin – Lid van bestuur

Daar 45% spieren ook voor Karin van toepassing is, resteert weinig ruimte voor hersenen en aldus is haar verantwoordelijkheid gereflecteerd tot lid van bestuur, waaruit zij in underdog positie de hondenkoppen de goede richting zal delegeren